Ed Heckerman
Atascadero State Beach, Wet Boots, San Luis Obispo County, 2006