Ed Heckerman
Atascadero State Beach, San Luis Obispo County, 2006